Splošni pogoji poslovanja

 

1.1.  Splošno

Spletni portal in domena je v lasti podjetja Gambit trade d.o.o. Pri uporabi veljajo Splošni pogoji poslovanja enaA.com razen v primerih, ko je v splošnih pogojih kuponi.enaA.com na tej strani določeno drugače. Splošni pogoji poslovanja in uporabe portala so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Posrednik s portalom nastopa kot oglaševalec storitev in blaga tretjih oseb in posrednik pri prodaji le-teh. Posrednik na portalu zagotavlja varnost storitev, nadziranje in upravljanje s storitvami na portalu ter varnim izvajanjem plačilnih storitev.

Za vse pravne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo spletnega portala, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

1.2. Sprememba splošnih pogojev

Z registracijo uporabnik soglaša s temi pogoji. Posrednik si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pri nakupu veljajo splošni pogoji, ki so veljali v času oddaje naročila. Uporabnik je dolžan pred vsakim nakupom preveriti, če je prišlo v času od registracije oziroma zadnje uporabe do kakršnihkoli sprememb teh pogojev.

 

1.3. Uporabniki

Uporabnik je vsaka oseba, ki na kakršen koli način posredno ali neposredno uporablja ali je uporabljala storitve na spletnem portalu. Vsak uporabnik z registracijo pridobi pravico do uporabe portala, ki je vezan na uporabniško ime in geslo, za varnost le teh pa mora poskrbeti sam. Uporaba spletnega portala ni dovoljena osebam mlajšim od 15 let.

 

1.4. Posrednik

Posrednik omogoča in organizira posredovanje pri prodaji storitev in blaga na spletnem portalu v imenu in za račun pogodbenega partnerja.

 

1.5. Pogodbeni partner

Pogodbeni partner je lastnik in ima v lasti storitev oziroma blago, ki ga ponuja posrednik na svojem spletnem portalu. Pogodbeni partner je prodajalec in v celoti odgovoren za vse reklamacije in stroške, ki izvirajo iz opravljanja storitev ali nakupa blaga.

 

1.6. Spletni portal

Spletni portal je spletna stran, na kateri so dnevno objavljene ponudbe lokalnih ali tujih ponudnikov storitev in blaga s popusti od 15 % do 90 %. Vsaka ponudba traja omejen čas. Posrednik uporabnikom zagotavlja popuste, pogodbenim partnerjem pa kakovostno in ugodno promocijo oziroma predstavitev.

 

1.7. Ponudba

Posrednik ponudbo obljavlja izključno na podlagi naročila pogodbenega partnerja in na podlagi podatkov posredovanih iz njegove strani. Fotografije oziroma slike na spletnem portalu so lahko simbolične v kolikor pogodbeni partner nima lastnega grafičnega materiala.

 

1.8. Podpora uporabnikom

Če potrebujete informacije ali pomoč, vam bomo z veseljem pomagali. Obrnite se na naš kontaktni naslov, kjer bomo nemudoma prevzeli in shranili vaše sporočilo ter zagotovili najboljšo storitev.

 

1.9. Reklamacije

Reklamacijo lahko oddate preko kontaktnega naslova. Za izvedbo storitev in kvaliteto blaga, morebitne nepravilnosti in pomankljivosti je v celoti odgovoren pogodbeni partner, ki je tudi lastnik in prodajalec posamezne storitve ali blaga. Posrednik bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo pogodbeni partner reklamacijo rešil v roku osmih dni od prejema pisne reklamacije. V tem roku je pogodbeni partner dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

1.10. Odstop od pogodbe

Kupci lahko v štirinajstih dneh na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Po 43. členu ZVPot ima uporabnik spletnega mesta kuponi.enaa.com, v 14 dneh od nakupa pravico do odstopa od pogodbe oziroma odstopa od nakupa kupona, brez navedbe razloga za svojo odločitev in samo v primeru kadar kupon še ni bil unovčen. V primeru, ko uporabnik spletnega mesta kuponi.enaa.com želi po unovčenju kupona odstopiti od pogodbe s pogodbenim partnerjem, lahko to skladno z zakonom in pogoji pogodbenega partnerja uredi s pogodbenim partnerjem.

Vračilo kupnine ni možno za kupone, ki jim je potekel rok veljavnosti, ne glede na razlog. Rok veljavnosti je naveden ob objavi ponudbe na spletni strani pod "Pogoji koriščenja" in na vsakem kuponu. V primerih kadar je kupec kupona za plačilo izbral moneto ali kreditno kartico, se od zneska za vračilo odštejejo dejanski stroški obdelave plačila (3% vrednosti naročila), ki jih zaračuna Moneta oziroma Bankart.

 

1.11. Dostopnost podatkov

Posrednik uporabnikom na njihovo zahtevo omogoča dostop do informacij o pogodbenih partnerjih.

 

1.12. Nakup in uporaba kuponov

Za nakup ni potrebna registracija, je pa potreben vnos vašega imena, priimka ter email naslova na katerega vam lahko pošljemo kupljene kupone. Uporabnik, ki kupi kupon kot gost, ne more dostopati do kupona v našem sistemu, temveč ob plačilu dobi kupljen kupon na vpisani elektronski naslov. Uporabnik odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov, zloraba pa je kazniva. V kolikor kupon izgubi in bi ga rad uporabil, lahko ponovno zaprosi zanj na naš kontaktni naslov pri čemer mora navesti vpisan email ter ime, priimek in datum nakupa kupona.

Za udobnejše nakupovanje priporočamo registracijo uporabnika. Uporabnik z registracijo prejme uporabniško ime in geslo. Uporabnik odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov, zloraba pa je kazniva.

Uporabnik s klikom na gumb ˝Nakup˝ prične z nakupom in izbere način plačila.

Z uspešnim nakupom uporabnik prejme kupon, ki ga lahko unovči pri pogodbenemu partnerju v dogovorjenem roku.

Dodatni pogoji unovčevanja kuponov so navedeni v vsaki posamezni ponudbi pod »Pogoji koriščenja«. Z nakupom kupona uporabnik s temi pogoji soglaša.

Kupon lahko uporabnik unovči pri pogodbenem partnerju en dan po nakupu oziroma takoj, v kolikor ponudnik v to privoli in ima kupec kupon kot dokazilo nakupa.

Naročnik (kupec) pristopi k prejemanju računov po elektronski pošti s potrditvijo nakupa in plačilom kupnine.  

 

1.13. Nakup darilnega bona

Kupon lahko uporabnik podari tretji osebi, v kolikor v postopku nakupa navede ime in priimek osebe, ki ji želi kupon podariti. Kupon lahko uporabnik posreduje tretji osebi po elektronski pošti oziroma ga natisne in ga vroči osebno.

 

1.14. Plačilo

Nakup preko spletnega portala je varen, pri čemer naj tudi uporabnik vedno z visoko mero odgovornosti poskrbi za varnost podatkov, ki jih posreduje preko spleta. Uporabnik naj vedno poskrbi in preveri, da so vneseni podatki pravilni, predvsem z namenom, da bo nakup in uporaba kupona pri pogodbenem partnerju brezhibna. V primeru težav se uporabniki lahko obrnejo na na naš kontaktni naslov.


Po določbah ZDDV-1 spletnemu ponudniku ni treba izdati računa, saj ne opravi dobave blaga oziroma storitve, temveč deluje kot posrednik. Zneske, ki jih kupec nakaže posredniku, v njegovem imenu in za njegov račun posrednik izplača ponudniku storitve/blaga z odšteto provizijo za opravljene storitve.

V primeru, ko plačate samo kupon za nižjo ceno turistične ponudbe v vrednosti do 25%, dobite račun za kupon, ki ste ga plačali nam na vaš e-mail, račun za preostali znesek pa pri ponudniku.

 

1.14.1. Plačilo preko univerzalnega plačilnega naloga - UPN:

Plačilo uporabnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa ali ga natisne in plača pri katerem koli ponudniku plačilnih storitev. Kupon se aktivira po prejemu plačila na posrednikov transakcijski račun. Uporabnik mora uporabiti pravilen sklic plačila.

 

1.14.2. Plačilo s plačilno kartico:

Uporabnik izbere eno izmed plačilnih kartic, vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. V kolikor je plačilo uspešno izvedeno, kupon se bo aktiviral takoj. Plačevanje je omogočeno z naslednjimi karticami: MasterCard, American Express, Diners, Visa, Visa Electron, Maestro.

 

1.14.3. Plačilo z Moneto:

Uporabnik vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. V kolikor je plačilo uspešno izvedeno, kupon se bo aktiviral takoj.

Naši piškoti ne škodijo, o čemer se lahko prepričate na strani: nastavitve, a brez njih vam ne moremo omogočiti običajnih funkcionalnosti za sodobnega kupca. Prosimo, da s klikom na DA potrdite soglasje za uporabo piškotkov na naših straneh. V redu